10 things every father should teach their kids | प्रत्येक पित्याने या 10 गोष्टी आपल्या मुलांना शिकवायलाच हव्यात

Categories
Education social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय
Spread the love

10 things every father should teach their kids | प्रत्येक पित्याने या 10 गोष्टी आपल्या मुलांना शिकवायलाच हव्यात

मुलांना मजबूत वडिलांची गरज असते. येथे 10 गोष्टी आहेत ज्या प्रत्येक वडिलांनी आपल्या मुलांना शिकवल्या पाहिजेत:
 1. आदर कसा करावा
 तुमच्या मुलांना स्वतःचा, इतरांचा आणि त्यांच्या पर्यावरणाचा आदर करायला शिकवा.
 समजावून सांगा की आदर मिळवला जातो आणि मुक्तपणे दिला जात नाही आणि जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये आदर दाखवणे महत्त्वाचे आहे.
 2. त्यांच्या कृतींची जबाबदारी घ्या
 तुमच्या मुलांना त्यांच्या कृती आणि निर्णयांची जबाबदारी घ्यायला शिकवा.  समजावून सांगा की ते त्यांच्या स्वतःच्या वर्तनासाठी आणि त्यांच्या निवडींच्या परिणामांसाठी जबाबदार आहेत.
 3. नेहमी प्रामाणिक रहा
 तुमच्या मुलांना सर्व परिस्थितीत प्रामाणिक राहण्याचे महत्त्व शिकवा.  स्पष्ट करा की प्रामाणिकपणा हे सर्वोत्तम धोरण आहे आणि खोटे बोलण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
 4. आत्म-नियंत्रण आणि शिस्तप्रिय
 आपल्या मुलांना कठीण परिस्थितीत त्यांच्या भावना आणि आवेगांवर नियंत्रण कसे ठेवावे हे शिकवा.  चांगले निर्णय घेण्यासाठी आणि वाईट गोष्टी टाळण्याकरता आत्मसंयम आवश्यक आहे हे स्पष्ट करा.
 5. चिकाटीचे महत्त्व
 आपल्या मुलांना ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचे मूल्य शिकवा.  समजावून सांगा की यशासाठी अनेकदा चिकाटी आवश्यक असते,
 जरी गोष्टी सुरुवातीला अशक्य किंवा कठीण वाटतात तरीही.
 6. समस्या सोडवण्याचे कौशल्य विकसित करा
 तुमच्या मुलांना गंभीरपणे विचार कसा करावा हे शिकवा,
 आणि मदतीसाठी किंवा सल्ल्यासाठी इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतःच समस्या सोडवा.  वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही जीवनात यशस्वी होण्यासाठी समस्या सोडवण्याची कौशल्ये आवश्यक आहेत हे स्पष्ट करा.
 7. त्यांना वित्त बद्दल शिकवा
 तुमच्या मुलांना याबद्दल शिकवा:
 • पैसे व्यवस्थापन
 • क्रेडिट कार्ड
 • बजेटिंग
 • गुंतवणूक
 • बचत
 • कर्ज
 • कर
 त्यामुळे ते प्रौढ म्हणून माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेऊ शकतात.
 8. त्यांचा वेळ कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यास शिकवा
 तुमच्या मुलांना त्यांचा वेळ प्रभावीपणे कसा व्यवस्थापित करायचा ते शिकवा जेणेकरून ते कामांना प्राधान्य देऊ शकतील, आणि दडपल्याशिवाय किंवा एकाच वेळी अनेक वचनबद्धते किंवा जबाबदाऱ्यांमुळे तणावग्रस्त न होता डेडलाइन पूर्ण करू शकतील.
 9. संवाद कौशल्ये
 तुमच्या मुलांना इतरांशी प्रभावीपणे संवाद कसा साधायचा हे याद्वारे शिकवा:
 – लक्षपूर्वक ऐकणे
 – स्पष्टपणे बोलणे
 – आदराने प्रश्न विचारणे
 – आत्मविश्वासाने मत व्यक्त करणे
 त्यामुळे ते सर्व स्तरातील लोकांशी घट्ट नाते निर्माण करू शकतात.
 10. स्व-काळजी कशी करावी
 तुमच्या मुलांना स्वतःची काळजी घेण्याचे महत्त्व शिकवा:
 • शारीरिकदृष्ट्या: निरोगी अन्न खाणे आणि नियमितपणे व्यायाम करणे.
 • मानसिकदृष्ट्या: पुरेशी झोप घेणे आणि तणाव पातळी व्यवस्थापित करणे.
 • भावनिकदृष्ट्या: भावना व्यक्त करणे आणि आवश्यकतेनुसार मदत घेणे.
—–
Children need stronger fathers.
Here are 10 things every father should teach their kids:
1. How To Respect
Teach your children to respect themselves, others, and their environment.
Explain that respect is earned and not given freely, and that it is important to show respect in all aspects of life.
2. Take Responsibility For Their Actions
Teach your children to take responsibility for their actions and decisions. Explain that they are responsible for their own behavior, and the consequences of their choices.
3. Always Be Honest
Teach your children the importance of being honest in all situations. Explain that honesty is the best policy and that lying can have serious consequences.
4. Master Self-Control & Discipline
Teach your children how to control their emotions and impulses in difficult situations. Explain that self-control is essential for making good decisions and avoiding bad ones.
5. Importance Of Perseverance
Teach your children the value of hard work and dedication in achieving goals. Explain that success often requires perseverance,
even when things seem impossible or difficult at first.
6. Develop Problem-Solving Skills
Teach your children how to think critically,
and solve problems on their own without relying on others for help or advice. Explain that problem-solving skills are essential for success in life, both personally and professionally.
7. Teach Them About Finance
Teach your children about:
• Money management
• Credit cards
• Budgeting
• Investing
• Saving
• Loans
• Taxes
So they can make informed financial decisions as adults.
8. Manage Their Time Efficiently
Teach your children how to manage their time effectively so they can prioritize tasks, and meet deadlines without feeling overwhelmed, or stressed out by too many commitments or obligations at once.
9. Communication Skills
Teach your children how to communicate effectively with others by:
– Listening carefully
– Speaking clearly
– Asking questions respectfully
– Expressing opinions confidently
So they can build strong relationships with people from all walks of life.
10. How to do Self-Care
Teach your children the importance of taking care of themselves:
• Physically: eating healthy foods & exercising regularly.
• Mentally: getting enough sleep & managing stress levels.
• Emotionally: expressing feelings & seeking help when needed.