Water cut : सिंहगड रोड, धानोरी, विमाननगर परिसरात गुरुवारी पाणी बंद 

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

सिंहगड रोड, धानोरी, विमाननगर परिसरात गुरुवारी पाणी बंद

गुरूवार रोजी वडगाव जलकेंद्र तसेच विमान नगर व धानोरी टाक्यावर अवलंबून असणारा भाग येथील विद्युत/पंपींग विषयक व स्थापत्य विषयक तातडीचे देखभाल दुरुस्तीचे काम असल्या कारणामुळे अत्यावश्यक देखभाल दुरूस्तींचे कामांसाठी उपरोक्त पंपींगचे व टाक्यांचे अखत्यारीतील पुणे शहराचा काही भागाचा पूर्ण दिवसाचा सदर दिवशीचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
शुक्रवार दिनांक ०६/०५/२०२२ रोजी सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. तरी सर्व नागरिकांनी याबाबत नोंद घेऊन सहकार्य करावे. असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

पाणी पुरवठा बंद असणारा भाग-

१) वडगाव जलकेंद्र परीसर हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परीसर, कोंढवा बुद्रुक इत्यादी.
२) भामा आसखेड प्रकल्प :-
i) विमाननगर टाकी परिसर :- संजय पार्क, संपूर्ण विमाननगर , म्हाडा कॉलनी, एस.आर.ए. भाग, कुलकर्णी गॅरेज भाग, यमुना नगर, दत्त मंदिर परिसर इ.
ii) धानोरी टाकी परिसर :- कमल पार्क, माधव नगर ,धानोरी गावठाण, परांडे नगर, लक्ष्मी नगर, गोकुळ नगर, भैरवनगर, काशिनाथ नगर, आनंद पार्क, श्रमिक नगर, सिद्धार्थ नगर,
सुदामा नगर, अंबानगरी, हरिकृष्ण पार्क, इ.

Leave a Reply