PMC Power Purchase | Mahapreit | महाप्रीत कडून महापालिका 2.82 kwh दराने वीज खरेदी करणार | SPV केली जाणार स्थापन

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Power Purchase | Mahapreit | महाप्रीत कडून महापालिका 2.82 kwh दराने वीज खरेदी करणार | SPV केली जाणार स्थापन

: स्थायी समोर प्रस्ताव

PMC Power Purchase | Mahapreit | पुणे : महानगरपालिकेकडे (Pune Municipal Corporation) ओपन अॅक्सेसव्दारे पॉवर खरेदी करणे या प्रकल्पांतर्गत महाप्रीत(MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेबरोबर Power Purchase Agreement (PPA ) करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 20 वर्षापर्यंत 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करण्यात येणार होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. 25 वर्षापर्यंत 2.82 kwh दराने वीज खरेदी केली जाणार आहे. तसेच ओपन ॲक्सेसव्दारे वीज खरेदी करण्यासाठी  महाप्रीत ( MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेसोबत एसपीव्ही ( SPV ) स्थापित करणेत येणार आहे व SPV मधील सदस्य नियुक्तीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणार आहेत. महापालिका विद्युत विभागाकडून (PMC Electrical Department) याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC Pune)
पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 293 कोटी वीजखर्चापोटी तरतूद उपलब्ध करणेत आली असून यापुढील काळात वीजखर्चात बचत करणेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत वीज खरेदी म.रा.वि.वि.कंपनीकडून केली जात असून अन्य वीज कंपनीकडून कमी दरात ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठी विद्युत विभागाने MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त बीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांची यादी तयार केली असून त्या ठिकाणी वापर होत असलेल्या वीज युनिट आणि
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे
झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी
करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज
वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
उपरोक्त वार्षिक अंदाजे 155 MU पैकी अंदाजे
50% युनिटचा वीज वापर दिवसा होत असुन यासाठी आपल्याला 80 MU ( 155 x 50% ) अपारंपारिक उर्जा
स्त्रोतामधुन उपलब्ध करावे लागणार आहेत. सदर 80 MU निर्माण करणेसाठी 50 MW (50x365x24x19%) क्षमतेचा पारंपारिक उर्जा स्त्रोत लागणार आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून विद्युत विभागाने याबाबत शासकीय संस्था मे. महाप्रीत ( MAHAPREIT )
यांचेशी चर्चा केली असून त्यांनी ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज पुरवठा पुणे मनपास देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सदर
महाप्रीत (MAHAPREIT ) ही संस्था महाराष्ट्र शामन यांचे नियंत्रणाखाली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे ओपन अॅक्सेसद्वारे पॉवर खरेदी करून एनर्जी सेव्हिंग करणे या प्रकल्प राबविल्याने
खालील फायदे होणार आहेत.
1) बीज खरेदीची कमी किंमत वर्तमान ऊर्जा शुल्क र.रु. 6.17/kwh आहेत. उर्जा शुल्कापेक्षा 0.56 रुपये/kwh
हा वेगळा व्हीलिंग शुल्क आहे. मे. महाप्रीत (MAHAPREIT) विजेच्या किंमतीपेक्षा खूप कमी दर प्रदान करेल जे र.रु. 2.82/kwh + लागू व्हीलिंग / OA + transmission शुल्काच्या जवळपास उत्पादन खर्च आहे.
2) प्रस्तावित प्रकल्पानुसार, पंपिंग स्टेशनसाठी विश्वासार्ह वीज पुरवण्यासाठी ग्राउंड माउंट सौर प्रकल्पांची
उभारणी SPV कंपनीकडून केली जाईल. म.रा.वि.वि.कं.लि. च्या लाईट बिलातील ओपन अॅक्सेसद्वारे करण्यात येणारे बीज खरेदीचे युनिटनुसार बिल, SPV कंपनीस अदा केल्याने वीज खरेदीतील युनिटच्या परीमाणाबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
3) हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत ओपन अॅक्सेसद्वारे बीज खरेदी म्हणजे सौर उर्जा प्रकल्पामधून बीज खरेदी
असल्याने कार्बन फुटप्रिंट कमी होते म्हणजेच GHG ( Green house gases ) उत्सर्जन कमी झाल्याने हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत होते.

हया कामासाठी SPV स्थापन करण्यात येणाऱ्या SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित करण्यात येतील.
1. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
2. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
4. महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी
यामध्ये पूर्वी महापौर आणि वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञाचा समावेश होता. मात्र त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव विद्युत विभागाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
——

PMC Pune Employees | कर्मचारी मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी पुणे महापालिका धोरण तयार करणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Employees | कर्मचारी मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी पुणे महापालिका धोरण तयार करणार

| कर्मचारी एकजुटीने देणार लढा

PMC Pune Employees | पुणे | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांना त्रयस्थ व्यक्तीकडून मारहाण आणि अरेरावी करण्याच्या घटनेत वाढ होताना दिसून येत आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी आता महापालिका एक धोरण (Policy) बनवणार आहे. विधी विभागाच्या (PMC Law Department) साहाय्याने याबाबत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महापालिका कर्मचारी, अधिकारी आणि संघटनांना महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांनी तसे आश्वासन दिले आहे. (PMC Pune Employees)
पुणे महापालिकेतील अतिक्रमण विभागातील (PMC Encroachment Department) अधिकाऱ्यांना नुकतीच मारहाण करण्यात आली. याबाबत निषेध नोंदवण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व कर्मचारी संघटना महापालिका भवनातील हिरवळीवर एकत्र आल्या होत्या. याआधी देखील कर्मचाऱ्यांना मारहाण अरेरावी करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे (Prashant Waghmare), विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Shrinivas Kandul), उपायुक्त माधव जगताप (Madhav Jagtap), उप अभियंता सुनील कदम (Sunil Kadam), पीएमसी एम्प्लोइज युनियन चे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर तसेच सर्व कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
भविष्यकाळात कुठल्याही कर्मचाऱ्याबाबत अशी घटना घडली तर सर्वांनी एकी दाखवणे आवश्यक आहे. त्या कर्मचाऱ्याला एकटे वाटते कामा नये. संबंधित विभाग तसेच विधी विभागातील वकिलांचे सहकार्य द्यायला हवे, असा सूर या चर्चेतून निघाला. त्यानंतर कर्मचारी आणि संघटनांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांची भेट घेतली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी आश्वासन दिले कि याबाबत एक धोरण तयार केले जाईल. त्यासाठी विधी विभागाचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मारहाण हा मुद्दा महापालिकेशी सम्बंधित असतो. त्यामुळे याबाबत गंभीरपणे पाऊल उचलायला हवे आहे.
—-
News Title | PMC Pune Employees | Pune Municipal Corporation will prepare a policy to prevent incidents of beating employees

PMC Solid Waste Management Department | घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदी संदीप कदम!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Solid Waste Management Department | घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदी संदीप कदम!

PMC Solid Waste Management Department  | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तपदी  संदीप कदम (Deputy Commissioner Sandeep Kadam) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कदम यांच्याकडे परिमंडळ 4 च्या उपायुक्त पदाचा पदभार होता. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान घनकचरा विभागात उपायुक्त पदी असणाऱ्या आशा राऊत (Deputy commissioner Aasha Raut) यांना अजून कुठला पदभार देण्यात आलेला नाही. (PMC Solid Waste Management Department)
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार परिमंडळ 4 चा पदभार आता प्रसाद धर्मराज काटकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. काटकर हे प्रतिनियुक्तीने महापालिकेत आले आहेत. त्यांना 26 जुलै लाच महापालिकेत नियुक्त करून घेण्यात आले आहे. सद्य स्थितीत काटकर हडपसर क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. आता त्यांना परिमंडळ 4 चे उपायुक्त करण्यात आले आहे. तर या पदावर काम करणाऱ्या संदीप कदम यांना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त करण्यात आले आहे. (PMC Pune)
दरम्यान घनकचरा विभागाच्या उपायुक्त पदी काम करणाऱ्या आशा राऊत यांना महापालिका आयुक्तांनी अजून कुठलाही पदभार दिलेला नाही. त्यांच्याकडे कुठले खाते दिले जाणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-
News Title | PMC Solid Waste Management Department | Sandeep Kadam as Deputy Commissioner of Solid Waste Management Department!

PMC Pune Shahari Garib Yojana | गरिबांनाच मिळतो आहे शहरी गरीब योजनेचा लाभ! | येरवडा परिसरातील गरिबांनी घेतला सगळ्यात जास्त लाभ

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

PMC Pune Shahari Garib Yojana | गरिबांनाच मिळतो आहे शहरी गरीब योजनेचा लाभ! | येरवडा परिसरातील गरिबांनी घेतला सगळ्यात जास्त लाभ

| पुणे महापालिका योजनेच्या लाभावरून समाधानी

PMC Pune Shahari Garib Yojana | पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या (PMC Health Department) वतीने शहरी गरिबांसाठी आरोग्य योजना (Shahari Garib Yojana) सुरु केली आहे. वार्षिक उत्पन्न 1 लाख असणाऱ्या गरिबांना याचा लाभ दिला जातो. मात्र मागील काळात श्रीमंत लोक देखील याचा लाभ घेताना दिसत होते. मात्र पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) ही योजना ऑनलाईन करत यावर चाप बसवला आहे. त्यानुसार आता गरिबांनाच याचा लाभ मिळतो आहे. अशी महापालिकेची खात्री झाली आहे. कारण येरवडा, भवानी पेठ, धनकवडी, हडपसर अशा क्षेत्रीय कार्यालय (Ward Offices) अंतर्गत येणाऱ्या झोपडी धारकांनीच याचा जास्त लाभ घेतलेला दिसत आहे. अशी माहिती महापालिकेच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ मनीषा नाईक (Assistant Health Officer Dr Manisha Naik) यांनी दिली. (PMC Pune Shahari Garib Yojana)
शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना (Urban Poor Medical Assistant Scheme) ही पुणे मनपा (PMC Pune) कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहात असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील पिवळे रेशनिंगकार्ड व ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (Yearly income) १ लाख पर्यंत असणाऱ्या कुटूंबीयांना लागू करण्यात आलेली आहे. शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजने अंतर्गत नागरिकांना सभासदत्व देण्यासाठी नव्याने संगणक प्रणाली विकसित करुन पूर्णपणे कार्यान्वीत करणेत येत आहे. त्यानुसार नागरिकांचे सभासदत्व रजिस्ट्रेशन, व्हेरिफिकेशन प्रोसेस, प्री-अॅथोरायझेशन, बिलींग प्रोसेस याबाबत कार्यवाही करणेत येत आहे. चालू आर्थिक वर्षांपासून याची सुरवात करण्यात आली आहे. सुरुवातीला नागरिकांना याबाबतच्या गोंधळाला सामोरं जावे लागले. मात्र आता यात सुसूत्रितपणा आला आहे. तसेच पूर्वी जी महापालिकेची फसवणूक केली जायची ती देखील कमी झाली आहे. (PMC Pune Health Department)
शिवाय महापालिकेची खात्री झाली आहे कि या योजनेचा लाभ हा गरिबांनाच मिळतो आहे. कारण भवानी पेठ, येरवडा, हडपसर, धनकवडी, कसबा विश्रामबागवाडा या क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या झोपडीधारकांना याचा चांगला लाभ होताना दिसत आहे. यात सगळ्यात कमी संख्या ही औंध, वानवडी, ढोले पाटील रोड या क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या परिसरातील आहे. दरम्यान एप्रिल पासून आतापर्यंत महापालिका आरोग्य विभागाकडून 11 हजाराहून जास्त कार्ड दिले आहेत. सगळ्यात जास्त कार्ड भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय परिसरात म्हणजे 1802 दिले आहेत. त्या खालोखाल धनकवडी-सहकारनगर 1522, येरवडा 1177, तर कसबा 1017 कार्ड दिले आहेत. 
—-
 
शहरी गरीब योजना ऑनलाईन केल्यामुळे शहरातील खऱ्या गरिबांना लाभ घेता आला आहे. यामुळे योजनेत सुधारणा करण्याची संधी मिळाली. याचा लाभ  झोपडीतील लोकांना मिळतंय हे लक्षात आलं आहे.
 
डॉ मनीषा नाईक, सहायक आरोग्य अधिकारी. 
—-

Ward Office Name and SGY 

1. AUNDH- BANER  – 279
2. BHAVANI PETH – 1802
3. BIBVEWADI – 583
4. DHANKAWADI-SAHAKAR NAGAR – 1522
5. DHOLE PATIL ROAD – 294
6. HADPSAR-MUNDHAWA – 1021
7. KASBA -VISHRAMBAG WADA – 1017
8. KONDHAWA YEOLEWADI – 130
9. KOTHRUD-BAVDHAN – 837
10. NAGAR ROAD-VADGAON SHERI – 446
11. SHIVAJI NAGAR-GHOLE ROAD – 811
12. SINGHAD ROAD – 535
13. VANWADI-RAMTEKDI – 104
14. WARJE-KARVE NAGAR – 616
15. YERWADA-KALAS-DHANORI – 1177

Illegal Construction | PMC Pune | पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

Illegal Construction | PMC Pune | पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

Illegal Construction | PMC Pune |  भांडारकर आणि विधी महाविद्यालय येथिल जंक्शन वर असलेल्या हॉटेल Sabros वर बांधकाम विभागाचे वतीने कारवाई करण्यात आली.  यावेळी सुमारे  2500 चौरस फूट क्षेत्र मोकळे  करण्यात आले.  )Illegal Construction | PMC Pune)
या होटल वर यापुर्वी 3 वेळा कारवाई करण्यात आली होती.  मात्र तरीही परत परत विनापरवाना बांधकाम केले जात होते.  यामुळे मालक आणि चालक यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना कळविण्यात आले असून दोन दिवसात गुन्हा दाखल केला जाईल त्याच प्रमाणे  सदर हॉटेल चा मद्य परवाना रद्द करणेत  यावा असे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांना कळविण्यात येणार आहे  असे उप अभियंता सुनील कदम यांनी सांगितले. (Pune Municipal Corporation)
यावेळी सेनापती बापट रस्त्यावरील  वेताळ बाबा चौक जवळील.,नव्याने बांधण्यात येत असलेली  100 फुट × 50 फुट मापाची शेड पाडण्यात आली.
या कारवाईत जेसीबी, गॅस कटर ,10 बिगारी इ चा वापर करण्यात आला.   बिपिन शिंदे कार्यकारी अभियंता, सुनिल कदम उप अभियंता, राहुल रसाळे यांचे मार्फत कारवाई करण्यात आली. (PMC Pune News)
——

PMC Pune Employees | 23 समाविष्ट गावापैकी 8 गावांतील 76 कर्मचार्‍यांना महापालिका वेतनश्रेणी लागू

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Employees | 23 समाविष्ट गावापैकी  8 गावांतील 76 कर्मचार्‍यांना महापालिका वेतनश्रेणी लागू

 

 PMC Pune Employees | समाविष्ट  23 गावांमधील ४०८ कर्मचाऱ्याना याअगोदरच महापालिकेच्या सेवेत समाषिष्ट करुन घेण्यात आले आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात आठ गावांच्या 76 कर्मचाऱ्यांना महापालिका वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. (Pune | PMC pune Employees)

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये (Pune Municipal Corporation Limits) गावांचा समावेश झाल्यानंतर येथील ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत घेण्यात आले. जिल्हाप्रशासनाकडून तपासणी करुन हे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत २०२१ ला घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना ग्रामपंचायतीमध्ये मिळणारे मानधनच देण्यात येत होते. लेखापरिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सध्या ८ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना  महापालिकेची वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना  वेतनामधील फरक सुध्दा मिळणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Pune PMC Employees)

महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले मनपा सेवत या कर्मचाऱ्याना घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना वेतन महापालिकेच्या नियमानुसार मिळत नव्हते. त्यामुळे आता सुधारीत वेतन श्रेणी आठ गावातील कर्मचाऱ्यांना  लागू करण्यात आलीअसून एका महिन्यामध्ये  सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल. (PMC Pune News)

गाव                      सेवक संख्या

किरकटवाडी             21

सुस.                       15

औताडे हांडेवाडी          6

महाळुंगे                      17

नांदोशी सनसनगर          3

जांभूळवाडी कोळेवाडी     5

कोपरे                          5

वडाचीवाडी                    4

——-

News Title | PMC Pune Employees | Municipal pay scale applicable to 76 employees of 8 villages out of 23 covered villages

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची तक्रार थेट शरद पवार यांच्याकडे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची तक्रार थेट शरद पवार यांच्याकडे!

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या आहेत. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे मागणी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या थेट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या समोर मांडण्यात आल्या आहेत. यावरून कर्मचारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे. (PMC Pune Employees | Sharad Pawar)
पुणे महापालिका कर्मचारी (Pune Municipal Corporation Employees) प्रशासनाच्या कारभाराबद्दल असंतोष व्यक्त करत आहेत. याला कारण म्हणजे प्रशासनाचा उदासीनपणा. कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या, कालबद्ध पदोन्नती, सहायक आयुक्त नेमण्याच्या पद्धतीत बदल करणे, लेखनिकी संवर्गावर अन्याय करणे, अशा अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. याबाबत कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर  शरद पवार यांची मोदीबाग या ठिकाणी बजरंग पोखरकर – अद्यक्ष पीएमसी एम्प्लॉईज पुणे महानगरपालिका (PMC Employees Union) व राजु ढाकणे जॉईंट सेक्रेटरी यांनी भेट घेऊन पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविणे बाबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच जुनी पेंशन योजना लागु करा, अशी मागणी देखील केली. शरद पवार कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेणार का, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे. (Pune Municipal Corporation News)
—–/
News Title | PMC Pune Employees | Sharad Pawar Complaints of Pune Municipal employees’ problems directly to Sharad Pawar!

PMC Property Tax Department | पुणेकरांना प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचा दिलासा | सवलतीत कर भरण्याची मुदत वाढवली

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Property Tax Department | पुणेकरांना प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचा दिलासा | सवलतीत कर भरण्याची मुदत वाढवली

PMC Property Tax Department | पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीतील मिळकतधारकांना (Property Holder) ३१ जुलै २०२३ पर्यंत संपूर्ण मिळकतकर भरल्यास करावर ५ किंवा १०% सवलत देण्यात आली होती. परंतु  ३१ जुलै रोजी काही तांत्रिक कारणास्तव मिळकतकर भरणा काही कालावधीसाठी बंद झाला होता. मिळकतधारकांची व लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार करता मिळकतकर सवलतीमध्ये (Property tax Discount) भरण्याची मुदत  ०२ ऑगस्ट २०२३ रात्री १२ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेकडून (PMC Pune) जाहीर करण्यात
आलेल्या लॉटरी योजनेचा कालावधी देखील दि. ०२ ऑगस्ट २०२३ रात्री १२ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी (PMC Commissioner) यासाठी मान्यता दिली आहे. अशी माहिती उपायुक्त तथा कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख अजित देशमुख (Deputy Commissioner Ajit Deshmukh) यांनी दिली. (PMC Property Tax Department)

—-

News Title | PMC Property Tax Department | Property tax department relief for Pune residents Exemption tax payment deadline extended

Pune Water Cut | दिवसाआड पाणी देणा-या गावामध्ये गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद ठेऊ नये

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Water Cut | दिवसाआड पाणी देणा-या गावामध्ये गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद ठेऊ नये

| खासदार सुप्रिया सुळे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

Pune Water Cut |  बारामती लोकसभा मतदार संघातील (Baramati Lok Sabha Constituency) आणि पुणे महापालिका हद्दीत (Pune Municipal Corporation Limits) समाविष्ट झालेल्या काही गावांमध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. या गावांत पुन्हा गुरुवारी पाणी बंद (Water Cut on Thursday) ठेवले अजून विस्कळीतपणा येतो. त्यामुळे अशा गावांत गुरुवारी पाणी बंद ठेऊ नये. अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Water Cut)

खासदार सुळे यांच्या पत्रानुसार बारामती लोकसभा मतदार संघातील पुणे महानगर पालिकेत समाविष्ट गावांना दिवसाआड आणि अनियमित पाणी पुरवठा होतो. तसेच नव्याने समाविष्ट धायरी, न-हे, नांदोशी सणसनगर या गावात विभागानुसार फक्त अर्धातास ते एक तास ऐवढाच पाणी पुरवठा केला जातो. त्यातच काही ठिकाणी महावितरणकडून त्या परिसरातील लाईट गेली तर त्या परिसरात पाणी पुरवठा सुरळीत होत नाही. सद्य स्थितीत अनेक सोसायटयांमध्ये व गावांमध्ये असलेल्या पाण्याच्या कुपनलिका उन्हाळ्यामुळे बंदा पडलेल्या आहेत. त्यामुळे आत्ताच नागरीक पाणी समस्यांमुळे हैराण आहेत. (PMC Pune News)

सुळे यांनी म्हटले आहे कि, जर पुणे महानगर पालिकेने दिवसाआड पाणी देणा-या गावामध्ये गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद ठेवला तर त्या परिसरामध्ये पाण्यासाठी नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ज्या गावात दिवसाआड पाणी पुरवठा आहे त्या ठिकाणचे पाणी आहे त्या प्रमाणे चालू ठेवावे. त्या मध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करू नये. अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. (Pune Water Cut Update)
——
News Title |Pune Water Cut | Water supply should not be shut off on Thursday in a village that provides water during the day | MP Supriya Sule’s request to Municipal Commissioner

CSR | Pune Municipal Corporation | CSR  माध्यमातून कोविड काळात  पुणे महापालिकेला दिलेली ७ कोटीची देणगी विना वापर पडून!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

CSR | Pune Municipal Corporation | CSR  माध्यमातून कोविड काळात  पुणे महापालिकेला दिलेली ७ कोटीची देणगी विना वापर पडून!

CSR | Pune Municipal Corporation | कोविड जागतिक महामारीच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) मार्च २०२० मध्ये कोविड संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी नागरिकांना व कंपन्यांना महापालिकेला देणगी देण्यासाठी आवाहन केले होते. याला प्रतिसाद देत अनेक नागरिक व कंपन्यांनी पुणे महापालिकेला २०२०-२१ मध्ये ४.८९ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये ३.१० कोटी एवढ्या रकमेच्या देणग्या दिल्या. मात्र महापालिकेने २०२०-२१ मध्ये यातील एकही पैसा खर्च केला नाही तर २०२१-२२ मध्ये १.३० कोटी रुपये करोना बेड व ऑक्सिजन वर खर्च केले. आजवर यातील शिल्लक रकमेवर ५४ लाख रुपये व्याज महापालिकेला मिळाले आहे व आज रोजी या कोविड सीएसआर खात्यात ७.२२ कोटी रुपये पडून आहेत. अशी माहिती सजग नागरिक मंचाने (Sajag Nagrik Manch) उजेडात आणली आहे. (CSR | Pune Municipal Corporation)


याबाबत मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी सांगितले कि कोविड काळात नागरीकांचे झालेले प्रचंड हाल बघता देणगी म्हणून आलेले कोट्यावधी रुपये खर्च न करू शकण्याचा करंटेपणा करणाऱ्या पुणे महापालिकेचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. यापुढे एखादी आपत्ती आली तर नागरिक महापालिकेला मदत करायला पुढे येतील का असा विचारही आपल्या व आपल्या अधिकार्यांच्या मनात आला नाही याचे वैषम्य वाटते. प्रशासन प्रमुख म्हणून यामध्ये आपली जबाबदारी मोठी आहे. यावर कळस म्हणजे या पैशांचा वापर महापालिका इस्पितळ व दवाखाने यातील उपकरणे खरेदीवर करण्याऐवजी आपल्या आरोग्य विभागाने एका खाजगी इस्पितळासाठी ( बोपोडी आय हाॅस्पिटल) दोन कोटी रुपयांची उपकरणे घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. (PMC Pune News)

—-
आजच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनात ही सगळी माहिती मिळाली म्हणून निदान या गोष्टी चव्हाट्यावर तरी आल्या. या ७ कोटी रुपयांच्या निधीतून पुणे महापालिका इस्पितळे आणि दवाखाने यामध्ये आवश्यक ती यंत्रसामुग्री घेऊन गरजू पुणेकर रुग्णांची सोय करावी. अशी आमची मागणी आहे.

विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच पुणे


News Title |CSR | Pune Municipal Corporation | Donation of 7 crores given to Pune Municipal Corporation during Kovid period through CSR went unused!