Pune Water Supply Charges | पुणे महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची कुठलीही थकबाकी नाही! | पुणे महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केला आपला अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

Pune Water Supply Charges | पुणे महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची कुठलीही थकबाकी नाही!

| पुणे महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केला  आपला अभिप्राय

Pune Municipal Corporation (PMC) – (The Karbhari News Service) – राज्यातील महानगरपालिका यांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) या सदराखाली शासन स्तरावरून अनुदान दिले जाते.  महापालिकांना देण्यात येणाऱ्या या अनुदानातून जलसंपदा विभागाच्या (Department of Water Resources) पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी वळती करून घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच निर्विवाद थकबाकीची माहिती 9 मे पर्यंत पाठवण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) आपला अभिप्राय सादर केला आहे. जलसंपदा विभागाची कुठलीही थकबाकी नाही. असे महापालिका आयुक्तांनी पाठवलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे. जलसंपदा विभागाने 187 कोटी थकबाकी असल्याची माहिती सरकारकडे दिली होती. (PMC Water Supply Department)

 

जलसंपदा विभागाच्या जलाशयांमधून पिण्यासाठी व औद्योगिक कारखाने व वसाहतींना करण्यात येणा-या
पाणीपुरवठापोटी थकित पाणीपट्टीची वसूली संबंधित महानगरपालिकांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) उदा. मुद्रांक शुल्क इ. या सदराखाली शासन स्तरावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून वळती करण्याची बाब नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे.

जलसंपदा विभागाने परिगणित केलेली एकुण थकीत पाणीपट्टी व त्यापैकी निर्विवाद (Undisputted) पाणीपट्टी याचा तपशील जलसंपदा विभागाने नुकताच राज्य सरकारला कळविला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व महापालिका थकबाकी संबंधित आदेश दिले आहेत. सरकारने म्हटले आहे कि, संबंधित महानगरपालिकांनी जलसंपदा विभागाशी संपर्क करुन त्यांनी दशर्विलेल्या निर्विवाद पाणीपट्टीपैकी किती निर्विवाद ( Undisputted) पाणीपट्टी थकीत आहे याची निश्चिती करावी.  त्यापैकी काही रक्कम अदा केली असल्यास त्याचा तपशील नमूद करावा. त्यानुसार  आपल्या महानगरपालिकेची माहिती सादर करावी. त्यानुसार महापालिकेने सरकारला आपली माहिती दिली आहे.

महापालिकेचा काय आहे अभिप्राय?

 1. 2012 ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकामध्ये औद्योगिक पाणी वापर दाखवून वाढीव दराने केलेली बिल आकारणी ही वस्तुस्थितीनुसार नसून ते गैरलागू आहे. असे जलसंपदा विभागास यापूर्वी कळविले आहे.
2. पुणे मनपाचा मंजूर पाणी कोटा १६. ५२
टीएमसी ऐवजी १२.४१ टीएमसी इतकाच विचारात घेऊन करारापेक्षा जादा पाणी वापर दर्शवून वाढीव रकमेची मागणी केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. ही बाब प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत असून ती
गैरलागू असल्याबाबत जलसंपदा विभागास कळविले आहे.
3. पुणे मनपाच्या एकूण पाणी वापरातून नव्याने समाविष्ट गावांचा मान्य पाणी कोटा वजा करून उर्वरित कोट्याच्या अनुशंगाने जादा पाणी वापर दर्शवून जादा दराने बिले काढली जातात. तसेच व्यापारी पाणी वापर स्वतंत्रपणे पुणे मनपाने कळविला असूनही सरसकट एकूण पाणी वापराच्या ५ टक्के औद्योगिक पाणी वापर व १५ टक्के व्यापारी पाणी वापर असे दर्शवून वाढीव दराने पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागाने आकारली आहे.” ह्या बाबी प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत असून त्या गैरलागू असल्या बाबत जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

4. या अनुशंगाने  नुसार सर्व माहितीची व कागदपत्रांची पूर्तता पुणे मनपा कडून करण्यात आली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही तसेच त्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून पुणे मनपास काहीही कळविण्यात आलेले नाही. याशिवाय  पाटबंधारे विभागाचे यकी पाणीपट्टी निरंक असले बाबत जलसंपदा विभागास कळविले आहे.

5. तसेच पुणे मनपा यांनी एसटीपी बांधणीचा कृती आराखडा MWRRA यांचेकडे वेळोवेळी सादर केला आहे. तथापि त्याचा विचार ना करता सन २०२२ पर्यंत जलसंपदा विभागाने केलेली सरसकट १०० टक्के एनटीपी पेनल्टीची आकारणी ही पूर्णपणे गैरलागू आहे.

Pune Water Supply | महावितरणच्या विद्युत पोलला अपघात झाल्याने शहराच्या काही भागात काही काळापुरता पाणीपुरवठा विस्कळीत 

Categories
Breaking News Political पुणे

Pune Water Supply | महावितरणच्या विद्युत पोलला अपघात झाल्याने शहराच्या काही भागात काही काळापुरता पाणीपुरवठा विस्कळीत

| दुपार नंतर पाणीपुरवठा सुरळीत

Pune Water Supply – (The Karbhari News Service) – आज सकाळी  पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) खडकवासला रॉ वॉटर जॅकवेल पंपिंग येथील महावितरण कंपनीचे विद्युत पुरवठा करणारे पोलला अपघात झाल्याने व महावितरण कंपनीचे विद्युत पुरवठा यंत्रणेमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने तेथील संपूर्ण पंपिंग यंत्रणा सकाळी 11:20 पासून बंद होती.

दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत या कालावधीत वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र अखत्यारीत संपूर्ण कोथरूड परिसर, वारजे माळवाडी परिसर, बाणेर, बालेवाडी, बावधन व पाषाण परिसर, कर्वे रोड परिसर, चतुशिंगी, औंध, गणेश खिंड, शिवाजीनगर, गोखले नगर, प्रभात रोड इत्यादी भागातील पाणीपुरवठा काही काळापुरता बंद झाला होता. यामुळे पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र अखत्यारीत सिंहगड रोड परिसर तसेच लष्कर जलशुद्धीकरण केंद्र अखत्यारीत रामटेकडी, हडपसर, मुंढवा, वानवडी, संपूर्ण कोंढवा, खराडी, कॅम्प, येरवडा व खडकी येथील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता.
दरम्यान दुपारी तीन नंतर दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. अशी माहिती महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

Pune Unauthorised Water Tap | अनधिकृत नळजोड तोडण्यावर पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचा भर | यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Unauthorised Water Tap | अनधिकृत नळजोड तोडण्यावर पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचा भर

| यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत!

Pune Unauthorised Water Tap – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील काही भागात पाणी टंचाईची तीव्र समस्या (Water Scarcity in Pune) जाणवत आहे. दररोज याबाबत शेकडो तक्रारी महापालिकेकडे (Pune Municipal Corporation (PMC) प्राप्त होत आहेत. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने अनधिकृत नळजोड (Illegal Water tap) तोडण्याचा धडाका महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने (PMC Water Supply Department) सुरु केला आहे. याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळत आहे. यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत होताना दिसतो आहे. (Pune PMC News)

केशवनगर परिसरात 43 अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई!

याबाबत महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप (Chief Engineer Nandkishor Jagtap) यांनी सांगितले कि, गेल्या काही दिवसापासून केशवनगर भागातून पाणी टंचाई असल्याच्या खूप तक्रारी येत होत्या. या परिसरात शेवटच्या भागात पाणी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे नागरिक त्रासून महापालिकेकडे तक्रारी करत होते. जगताप यांनी सांगितले की, याबाबत आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत तपासणी करण्यास सांगितले. यात लक्षात आले कि कुंभारवाडा परिसरात अनधिकृत नळजोड भरपूर आहेत. तिथल्या गोठेधारकांनी आणि नागरिकांनी असे नळजोड घेतले होते. त्यामुळे शेवटच्या भागात पाणी खूप कमी जायचे. त्यानुसार आम्ही या परिसरातील 43 अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करत ते तोडून टाकले. त्यामुळे सर्वच नागरिकांना समप्रमाणात पाणी मिळताना दिसून आले. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी देखील कमी झाल्या आहेत.

अनधिकृत नळजोड न घेण्याचे नागरिकांना आवाहन

खरे पाहता नागरिकांनीच याबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत नळजोड घेऊ नका म्हणून पाणीपुरवठा विभाग नेहमी आवाहन करतो पण त्याला प्रतिसाद नाही. त्यामुळे काही लोकांना पाणीच मिळत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाणीपुरवठा विभागाकडून आवाहन करण्यात आले आहे कि रीतसर अर्ज करून कनेक्शन घ्या. तशी मागणी आल्यानंतर महापालिका पाणी देते. अनधिकृत कनेक्शन आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे.

Pune Water Issue | 7.25 TMC पाणी पुण्यासाठी राखून ठेवण्याची पालकमंत्री यांच्याकडे मागणी

Categories
Breaking News social पुणे

Pune Water Issue | 7.25 TMC पाणी पुण्यासाठी राखून ठेवण्याची पालकमंत्री यांच्याकडे मागणी

| सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांनी केली मागणी

Pune Water Issue – (The Karbhari News Service) – निवडणूका संपल्यानंतर पुण्यात पाणीकपात (Pune Water Scarcity) सुरु होईल अशी लोकांमध्ये भिती आहे. या पार्श्वभूमीवर खडकवासला धरणसाखळीत 7.25 TMC पाणी पुण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश जलसंपदा विभागास (Department of Water Resources) द्यावे आणि पुणेकरांस आश्वस्त करावे. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Sajag Nagrik Manch) यांनी पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे केली आहे.
वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार खडकवासला धरण साखळीत आज रोजी 9.4 TMC पाणी शिल्लक आहे. पुणे शहर दरमहा खडकवासला धरणसाखळीतून 1.6 TMC पाणी वापरते. 31 जुलै पर्यंत पुणे शहरासाठी खडकवासला धरणसाखळीतून 5.25 TMC पाण्याची गरज आहे. उन्हाळ्याचा कडाका बघता पुढील तीन महिन्यात किमान 1.5 TMC पाण्याचे धरणातून बाष्पीभवन होईल. जून महिन्यात वारीसाठी किमान अर्धा TMC पाणी लागेल.
हे सर्व बघता ३१ जुलैपर्यंत किमान ७.२५ TMC पाणी राखून ठेवणे गरजेचे आहे. आत्ता शेतीसाठी सुरु असलेले आवर्तन आवरते घेण्याची गरज आहे. कारण परत मे अखेर दौंडसह गावांना पिण्यासाठी दीड TMC चे आवर्तन सोडणे आवश्यक ठरणार आहे. पुणे हे देशातील पहिले शहर आहे की जे महिन्याला अर्धा TMC सांडपाणी शुद्धीकरण करून शेतीसाठी पुनर्वापरासाठी सोडते आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी कमी पडेल ही भिती अनाठायी आहे. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
  निवडणूका संपल्यानंतर पुण्यात पाणीकपात सुरु होईल अशी लोकांमध्ये भिती आहे. या पार्श्वभूमीवर खडकवासला धरणसाखळीत 7.25 TMC पाणी पुण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश आपण जलसंपदा विभागास द्यावे आणि पुणेकरांस आश्वस्त करावे.
–  विवेक वेलणकर,अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच,  पुणे

MLA Sanjay Jagtap | समाविष्ट गावातील वाड्यावस्त्या, सोसायट्याना नियमित टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याची आमदार संजय जगताप यांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

MLA Sanjay Jagtap | समाविष्ट गावातील वाड्यावस्त्या, सोसायट्याना नियमित टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याची आमदार संजय जगताप यांची मागणी

MLA Sanjay Jagtap – (The Karbhari News Service) – पुरंदर हवेली मतदारसंघाच्या (Purandar Haveli Constituency) कार्यक्षेत्रातील पुणे महानगरपालिका हद्दीतील (PMC Pune Limits) समाविष्ट गावातील वाड्यावस्त्या, सोसायट्या व गावठाणे यांना तात्काळ नियमित टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी आमदार संजय जगताप (MLA Sanjay Jagtap) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Water Issue)

आमदार जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रानुसार  माझ्या कार्यक्षेत्रातील पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या, पिसोळी, मंतरवाडी, होळकरवाडी, औताडे- हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवालेवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, येवलेवाडी, गुजर- निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी व कोळेवाडी, उंड्री, भेकराईनगर, उरूळीदेवाची, फुरसुंगी, आंबेगाव आंबेगाव बु. खुर्द या परीसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्याने येथील वाड्यावस्त्या, सोसायट्या, गावठाणांचा समावेश झाल्यापासून आजपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासह मुलभुत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत.

जगताप यांनी पुढे म्हटले आहे कि मागील वर्षी मान्सुनपुर्व व जुन ते सप्टेंबर २०२३ कालावधीत पर्जन्यात तूट निर्माण झाल्याने तसेच वातावरणीय बदलामुळे सध्या पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. या परिसराला पाणी पुरवठा करणारे टँकर वेळेवर येत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. या परिसराकरीता येणाऱ्या पाण्याच्या टँकरची संख्या अथवा फेऱ्या वाढवून याठिकाणी नियमित पाणी पुरवठ्याकरीता योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

या बाबींचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करून समाविष्ट गावातील वाड्यावस्त्या, सोसायट्या व गावठाणे यांना तात्काळ नियमित टॅकरने पाणीपुरवठा करावा. अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.

The indifference of the PMC water supply department to update the information on the PMC website!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

The indifference of the PMC water supply department to update the information on the PMC website!

| Inflow of complaints from citizens

 

PMC Water Supply Department – (The Karbhari News Service) – The website of Pune Municipal Corporation (PMC Website) has been developed based on new modern technology (CMS). In which a separate micro site has been developed for all the departments and all the departments have been given their user ID and password. Training on updating information has also been provided earlier. But it has been pointed out that the information is not being updated by the water supply and pumping departments. Complaints are being received from citizens regarding this. Therefore, information and technology department (PMC IT Department) has advised to update the information. (Pune Municipal Corporation (PMC)

The information includes RTI Section 4A, Section 60A, circulars, contact numbers of account heads etc. Complaints are being received from citizens regarding non-updation of information on the website. Due to the need to update the information on the website. Currently there is water shortage in the city. Citizens are checking the municipal website to find solutions in this regard. But they are not getting the necessary information.

Mini websites of all the departments have been prepared on the website of Pune Municipal Corporation and the information of those departments has been published and many departments have not updated the information but till now old information is published on the website of water supply department. It is the responsibility of the concerned department to update the information on the website.

Also, since the employees of most of the departments have been transferred and the password of your website is with the relevant employees, wrong information may be published on the website. Therefore, from the point of view of website security, the password of your department’s website should be changed immediately. Henceforth, you should instruct your concerned about changing the password every three months. Information and Technology Department has also said.

PMC Water Supply Department | वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत करण्यास पाणीपुरवठा विभागाची उदासीनता!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Water Supply Department | वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत करण्यास पाणीपुरवठा विभागाची उदासीनता! 

 

| नागरिकांकडून तक्रारींचा ओघ 

 
 

PMC Water Supply Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ (PMC Website) नवीन अद्यावत तंत्रज्ञानावर (CMS) आधारित विकसित करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र Micro site (संकेतस्थळ) विकसित करण्यात आलेले असून सर्व विभागांना त्यांचे युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. माहिती अद्यावत करण्याचे प्रशिक्षणदेखील यापूर्वीच देण्यात आलेले आहे. परंतु पाणीपुरवठा आणि पंपिंग विभागांकडून माहिती अद्यावत करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे माहिती अद्ययावत करण्याची सूचना माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने (PMC IT Department) केली आहे.  (Pune Municipal Corporation (PMC)

माहितीमध्ये  माहिती अधिकार कलम ४ अ, कलम ६० अ, परिपत्रके, खातेप्रमुखांचे संपर्क क्रमांक इत्यादी माहितीचा समावेश आहे. संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत नसलेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. सबब संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे. सध्या शहरात पाणीटंचाई सुरु आहे. याबाबत उपाय शोधण्यासाठी नागरिक महापालिका वेबसाईट चेक करत असतात. मात्र त्यांना आवश्यक माहिती प्राप्त होत नाही.

पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व विभागांचे मिनी संकेतस्थळे तयार करण्यात आली असून त्या त्या विभागांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून बऱ्याच विभागांनी माहिती अद्यावत केलेली नसून अद्यापपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती प्रसिद्ध केलेली दिसते. संकेतस्थळावरील माहिती अद्यावत ठेवणे ही संबंधित  विभागाची जबाबदारी आहे.

तसेच बहुतेक विभागांकडील सेवकांच्या बदल्या झाल्या असल्यामुळे व आपल्या संकेतस्थळाचा पासवर्ड संबंधित सेवकांकडे असल्यास संकेतस्थळावर चुकीची माहिती प्रसिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे संकेतस्थळाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आपल्या विभागाच्या संकेतस्थळाचा पासवर्ड त्वरित बदलण्यात यावा. यापुढे दर तीन महिन्यांनी पासवर्ड बदलणे बाबत आपल्याकडील संबंधितांना आदेश द्यावे. असेही माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने म्हटले आहे.

MLA Sunil Tingre | वडगावशेरी परिसरातील पाणी टंचाई वरून आमदार सुनिल टिंगरे यांचा आंदोलनाचा इशारा! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

MLA Sunil Tingre | वडगावशेरी परिसरातील पाणी टंचाई वरून आमदार सुनिल टिंगरे यांचा आंदोलनाचा इशारा!

| महापालिका आयुक्तांना दिले पत्र

MLA Sunil Tingre – (The Karbhari News Service) – वडगावशेरी मतदारसंघातील (Vadgaonsheri Constituency) वडगावशेरी, खराडी, खांदवेनगर व विमाननगर या भागात नियमीत व सुरळीत पाणी पुरवठा होत नसल्याची तक्रार आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार टिंगरे यांनी दिला आहे.  (PMC Water Supply Department)

टिंगरे यांच्या पत्रानुसार वडगावशेरी मतदारसंघातील, वडगावशेरी, खराडी, खांदवेनगर व विमाननगर या भागांमध्ये मागील दोन महिन्यांपासून, अनियमित व अपुरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्याबाबत स्थानिक नागरीक वारंवार मनपा प्रशासनास व माझ्याकडे तक्रारी व विनंती करत आहेत. माझ्या कार्यालयाकडूनही सदर भागातील कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक अभियंता यांना वारंवार तक्रारी / सुचना देऊनही या भागातील पाणीपुरवठयाची समस्या सोडविणेबाबत मनपा प्रशासनाकडून कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात येत नाही. (Pune Water Issue)
आमदार टिंगरे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीत उन्हाळा चालू असून नागरीकांना पाण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत असल्याने, नागरीकांमध्ये मनपा प्रशासना विरोधात तिव्र असंतोष पसरला आहे. पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्यास, स्थानिक नागरीक मनपा प्रशासना विरोधात तिव्र आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात आहेत. तरी वडगावशेरी, खराडी, खांदवेनगर व विमाननगर या भागातील पाणी पुरवठ्याच्या समस्येचे निवारण होणेबाबत आपल्या स्तरावर त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी. अन्यथा सदर भागातील नागरीकांसह मनपा प्रशासनाच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने तिव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा टिंगरे यांनी दिला आहे.

Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच!

– विवेक वेलणकर यांनी उजेडात आणला प्रकार

Water Meter in Pune – (The Karbhari News Service) – बऱ्याच पाठपुराव्या नंतर महापौर बंगल्यावर (Pune Mayor Bungalow) पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला खरा; पण घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून (PMC Ghole Road Ward office) घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाण्याचा वापर सुरु असल्याचे समोर आणले आहे. सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Pune) यांनी हा प्रकार उजेडात आणला आहे. (PMC Water Supply Department)
The karbhari - pmc water supply department
 याबाबत वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि,  गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही पाणीपुरवठा विभागाशी पाठपुरावा करतोय की महापालिका आयुक्त बंगला, महापौर बंगला , जिल्हाधिकारी बंगला येथे अन्य पुणेकरांप्रमाणे पाणी मीटर बसवा म्हणजे त्यांचा पाणीवापर किती आहे हे कळेल.  आज थोड्या वेळापूर्वी महापौर बंगल्यावर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलो असता, असे दिसून आले की तिथे येणाऱ्या पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला आहे, मात्र त्यातून पाणीपुरवठा होत नाही.  तर शेजारच्या घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाणी पुरवठा होतो. याचाच अर्थ मीटर शोभेचाच आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
वेलणकर यांनी पुढे म्हटले कि, पाणीपुरवठा विभागास तातडीने आदेश देऊन महापालिका आयुक्त बंगला, जिल्हाधिकारी बंगला, अन्य वरीष्ठ सरकारी / निमसरकारी बंगले या ठिकाणी तत्काळ पाणी मीटर बसवण्यास सांगावे. ही सर्व मंडळी दरडोई दरदिवशी १५० लिटरपेक्षा कमी पाणी वापरतात असे उदाहरण आकडेवारी सह पुणेकरांपुढे ठेवावे. अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

PMC Water Supply Department | खैरेवाडीतील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला | पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने केली व्यवस्था 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Water Supply Department | खैरेवाडीतील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला | पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने केली व्यवस्था

No Water No Vote – (The Karbhari News Service) – पुणे शहराच्या खैरेवाडी परिसरात नागरिकांना भीषण पाणीटंचाई जाणवत होती. या त्रासाला कंटाळून नागरिकानी ‘नो वॉटर नो वोट’ अशा पद्धतीची भूमिका घेतली होती. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ सुहास दिवसे (Dr Suhas Diwase IAS) यांनी  गंभीरपणे लक्ष देत पुणे महापालिका आयुक्तांना (Pune Municipal Corporation Commissioner) यात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाण्याचा प्रश्न सोडवला आहे. (PMC Water Supply Department)
पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील खैरेवाडी परिसरातील नागरिकांनी पाणी टंचाईच्या त्रासाला कंटाळून मतदानावर बहिष्कार घालण्याबाबत बॅनर लावले होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले होते. लोकांना मतदानावर बहिष्कार टाकण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी लोकांना पाणी द्या, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ दिवसे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिले होते. (Loksabha Election Voting)
याबाबत महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले कि, विद्यापीठ परिसरात  24*7 योजने अंतर्गत पाण्याची टाकी बांधण्यात आली आहे. ही टाकी कार्यान्वित करून त्याला खैरेवाडी भाग जोडून दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. जगताप यांनी सांगितले कि  गणेशखिंड परिसरात रस्त्याचे काम चालू असल्याने बरीच पेंडिंग कामे होती. त्यामुळे पाणी मिळण्यास उशीर होत होता. मात्र आता जवळपास 5 हजार लोकांची पाण्याची समस्या सुटली आहे.